Nasze cele

Przed każdym obozem cel mamy postawiony jeden i niezmienny: młodzi ludzie mają wyjechać z Korczakowa nie tylko zadowoleni, lecz także mądrzejsi. Pozwalamy naszym podopiecznym dawać siebie innym, tworzyć, budować. I pomagamy im to robić. Pomagamy też otwierać się na drugiego człowieka, jego świat i problemy. Przyświeca nam myśl Korczaka: „Nie wolno zostawiać świata takim, jaki jest”.

Pomagają nam