Mały Przegląd plus nr 1

MP plus – wersja pfd do druku w formacie broszury.