Zmiany w Zarządzie KPK

Z dniem 14 listopada dh. Iwona Frankowska z powodów zdrowotnych zrezygnowała z funkcji Prezesa stowarzyszenia Koło Przyjaciół Korczakowa im. Jerzego Zgodzińskiego.

Druhno, dziękujemy za wkład i zaangażowanie w pracę Koła Przyjaciół Korczakowa – najpierw w ramach ZHP, potem już jako stowarzyszenia. Bez udziału Druhny to wielkie przedsięwzięcie nie miałoby szans powodzenia.

 

27 grudnia z działalności w Zarządzie zrezygnowała dh. Wiesława Katolik.