Turnus I – 01.07 – Dzień 5 (2021)

Pomimo zimna i deszczu wszyscy uczestnicy obozu rozpoczęli dzień w słonecznych nastrojach. Przed obiadem odbyły się warsztaty prowadzone przez naszych cudownych instruktorów, a po obiedzie przygotowywaliśmy się do Korowiska. Około godziny 22-giej rozpoczął się przegląd interpretacji klasyków muzyki popularnej. Każdy zastęp w kreatywny sposób przygotował swój występ. Cała gala została w mistrzowski sposób poprowadzona przez Martynę Bartkowiak i Adama Fujarewicza. W przerywnikach wdziękiem i ciętym dowcipem czarowali nas dh. Hania, dh Bartosz i dh Mikołaj. Korowisko wygrał zastęp I, drugie miejsce zajął zastęp X, a trzecie zastęp VII. Za organizację całej imprezy odpowiadała dh. Ida, dzięki której wszyscy wykonawcy czuli się na scenie bardzo komfortowo.


Mikołaj z zastępu I