Ci, którzy odeszli

Jak co roku Korczakowcy odwiedzili groby tych, którzy odeszli.

Pamiętamy!