Akcja 1% dla Korczakowa!

 
Zapraszamy serdecznie do przekazania 1 % podatku na rzecz Koła Przyjaciół Korczakowa.
 

 

Jest to niezwykle proste – wystarczy tylko prawidłowo wypełnić druki, pamiętając, by w rubryce „Informacje dodatkowe” wpisać Kolo Przyjaciół Korczakowa.

Korczakowo rozwija się tylko dzięki Waszemu poparciu i pomocy. W ostatnich latach za 1% Waszego podatku udało nam się m.in. kupić nową stołówkę i sprzęt nagłośnieniowy. W bieżącym roku planujemy kolejne zmiany, pomysłów mamy wiele.
 
Dziękujemy za zaufanie i troskę o to, by nasze wspólne ideały i marzenia mogły się dalej rozwijać. Możemy zapewnić, że każdy Wasz grosz wydany będzie na poprawę warunków naszej działalności.
 
 

W rubryce swojego formularza PIT Wniosek o przekazanie 1 % podatku wpisać:

  • w polu NAZWA OPP wpisać : Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego
  • w polu NUMER KRS wpisać: 0000094699 (UWAGA! Tutaj nastąpiła zmiana!)
  • w polu WNIOSKOWANA KWOTA wpisać kwotę 1 % należnego podatku
  • w polu DANE PODATNIKA wpisać nieobowiązkowo swoje dane kontaktowe
  • w polu CEL SZCZEGÓŁOWY wpisać: Chorągiew  Ziemi Lubuskiej ZHP  –  Koło Przyjaciół Korczakowa

    DZIĘKUJEMY!