Zwyczajne Walne Zebranie Członków

Drodzy Członkowie KPK,

Komisja Rewizyjna przedstawiła Zarządowi bardzo zasadne propozycje dotyczące zmian w funkcjonowaniu Koła Przyjaciół Korczakowa, które będziemy wspólnie wdrażać w życie. Ich dopracowanie wymaga czasu, dlatego podjęliśmy decyzję o odwołaniu Walnego Zebrania Członków zaplanowanego na 02.04 (najbliższa niedziela).

Podkreślamy, że bezpieczeństwo i stabilność KPK nie są jakkolwiek zagrożone. KPK ma się dobrze, a nawet bardzo dobrze. Uznaliśmy jednak, że pewne działania muszą zostać podjęte jeszcze przed obozem. Koło Przyjaciół Korczakowa rozrasta się, obozy cieszą się wielkim zainteresowaniem, podejmowane są nowe inicjatywy i w ślad za nimi muszą iść zmiany organizacyjne. Na dopracowanie ich potrzebny jest czas.

Tak więc spotkanie w najbliższą niedzielę (02.04) nie odbędzie się. O następnym terminie Walnego Zebrania Członków zostaniecie należycie poinformowani.

Jesteśmy świadomi Waszego niezadowolenia z powodu powyższego zamieszania. Przepraszamy.

Pozdrawiamy,

Zarząd