Święto 1 listopada

W odwiedzinach u przyjaciół.

Pomagają nam