Nowe władze KPK

W sobotę 12 czerwca członkowie KPK spotkali się na Walnym Zebraniu Członków stowarzyszenia. Takie zebranie to najwyższa władza w stowarzyszeniu. Można powiedzieć, że to suweren KPK.

Głównymi zadaniami na to spotkanie było zatwierdzenie rozliczeń finansowych (zatwierdzono), zagłosowanie za absolutorium dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej (oba ciała dostały “kciuk w górę”) oraz, co dla wielu najważniejsze, wybór nowych władz.

Nowe władze KPK

Zarząd:

Prezes – Michał Kozień
Wiceprezes – Karolina Onyszkiewicz
Członek Zarządu ds. organizacyjnych – Małgorzata Onyszkiewicz
Członek Zarządu ds. programowych – Beata Nowicka
Członek Zarządu ds. finansowych – skarbnik – Bartosz Lutycz
 
Komisja Rewizyjna:
 
Tomasz Stępski
Maciej Konieczny
Andrzej Pukacz
 
Nowym władzom KPK życzmy wszyscy owocnej pracy!