Turnus II – 23.07 – Dzień 6 (2021)

Wczoraj wiele się działo. Po pobudce była zaprawa, następnie apel i śniadanie. Po sprawdzeniu porządku w namiotach odbył się wspaniały konkurs muzyczny. Zorganizowały go druhny Gosia i Avada. Turniej polegał na tym, żeby zgadnąć, z jakiego filmu pochodzi prezentowana piosenka, kto ją śpiewa i jaki nosi tytuł. Piosenki pochodziły z bajek i filmów Disneya. Po pysznym obiedzie zorganizowano podchody, których tematem były bajki i filmy. Druhowie przebrali się za bohaterów tych bajek i czekali na nas w punktach rozmieszczonych po całym obozie, a my musieliśmy rozwiązywać różne zadania i zbierać punkty. Dzień zakończyliśmy ogniskiem, na którym śpiewaliśmy i dyskutowaliśmy na temat Internetu i jego zagrożeń oraz na temat elektroniki. Po kręgu poszliśmy spać.

Zastęp 3