Dzień 12 – turnus I 2023

Dzisiejszego dnia nie było zaprawy porannej. Po śniadaniu mieliśmy trochę czasu
wolnego, a potem były różne zajęcia np. leżenie na kocykach, kajaki lub zajęcia
sportowe czy Mafia, a spora grupa uczestników brała udział w próbie do spektaklu i
próbie tanecznej i koncertowej. Po obiedzie była gra terenowa, w trakcie której
chodziliśmy po Korczakowie i pobliskich lasach i wykonywaliśmy różne zadania.
Zabawa była przednia. Po kolacji, z powodu zagrożenia pożarowego, zamiast
ogniska, siedzieliśmy przy zapalonych świeczkach. Tego dnia udało nam się
doprowadzić iskierkę do końca, co nas bardzo uszczęśliwiło. Jako drugi program były rozmowy przy świecach, które bardzo nakłaniają nas do integracji i ciekawych
rozmów. 
Zastęp 12