Informacje po Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków KPK

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków KPK zdecydowało o następującym składzie Zarządu:

  • Prezes Zarządu: Beata Nowicka
  • Członek Zarządu ds. programowych: Michał Kozień
  • Członek Zarządu ds. organizacyjnych: Karolina Onyszkiewicz

Uchwalono również zmiany w statucie, dotyczące m.in. obniżenia składki członkowskiej.