I have the right to a safe internet – A child in Germany: “I am Mia, I live in Germany. I use the internet every day because that’s where I talk with friends and look for information. I record my own videos and share my passions. I have the right to feel safe on the internet, without risking someone offending or hurting me.”

 

Prawo do bezpiecznego internetu – Dziecko z Niemiec: “Jestem Mia, mieszkam w Niemczech. Na co dzień korzystam z internetu, bo tam rozmawiam z przyjaciółmi, szukam informacji. Nagrywam swoje filmiki i dzielę się swoimi pasjami. Mam prawo, by czuć się bezpiecznie w internecie, nie narażając się, by ktoś mnie obrażał lub krzywdził.

 

Pomagają nam