The Right to Clean Water and Air – A child in China: “My name is Li Mei, I’m Chinese. I’m tired of the dirty air! Sometimes it’s so bad that you can hardly see the sun. We cough, we get sick. And the water is often like flowing sewage, stinking and covered in brown foam. We demand clean water and fresh air!”

 

Prawo do czystej wody i powietrza – Dziecko z Chin: “Mam na imię Li Mei, jestem Chinką. Mam dość brudnego powietrza! Czasem jest tak źle, że prawie nie widać słońca. Kaszlemy, chorujemy. A woda to często płynący ściek, który śmierdzi i ma na sobie brązową pianę. Żądamy czystej wody i świeżego powietrza!”

 

 

 

 

 

Pomagają nam