The Right to Optimism – Child from a Migrant Background in Europe: “My name is Amina. My family fled from conflict, seeking safety in Europe. But here, we’re seen as outsiders. We’re treated differently, our rights overlooked. All children, regardless of where they come from, deserve the right to respect and the hope for a brighter future.”

 

Prawo do optymizmu – Dziecko uchodźca w Europie: “Nazywam się Amina. Uciekliśmy z rodziną przed wojną, szukając bezpieczeństwa z dala od domu. Ale tutaj, w Europie jesteśmy postrzegani jako obcy. Jesteśmy gorzej traktowani, nasze prawa są pomijane. Wszystkie dzieci, bez względu na to, skąd pochodzą, zasługują na szacunek i nadzieję na lepszą przyszłość.”

 

 

 

 

 

Pomagają nam