The Right to Be Taken Seriously – Child in Brazil: “I am Pedro from the favelas of Brazil. When we voice our concerns about violence and poverty, we’re often ignored. We need our thoughts and opinions to be taken seriously. Our voices matter.”

 

Prawo do bycia traktowanym poważnie – Dziecko z Brazylii: “Mam na imię Pedro, jestem z Brazylii i mieszkam w dzielnicy biedy, faweli. Kiedy mówimy, jak nam na co dzień źle z przemocą i ubóstwem, jesteśmy ignorowani. Potrzebujemy, aby nasze myśli i opinie były traktowane poważnie. Żeby się z nami liczono.”

 

 

 

 

Pomagają nam