The Right to Learn and Grow – Child in Afghanistan: “I am Fatima. In Afghanistan, many girls are denied education. We seek the right to learn and grow in a safe, nurturing environment. Education is our pathway to a better future.”

 

Prawo do nauki i rozwoju – Dziecko z Afganistanu: “Jestem Fatima. W Afganistanie wielu dziewczynkom odmawia się prawa do edukacji. Szukamy prawa do nauki i rozwoju w bezpiecznym, wspierającym środowisku. Edukacja jest naszą drogą do lepszej przyszłości.”

 

 

 

 

 

Pomagają nam