The Right to Grieve and Cry – Child in South Sudan: “My name is Akol. Conflict has brought great sorrow to our lives in South Sudan. We are told to be strong, but we’re just children. We need the right to express our sadness, to grieve and cry when we lose our loved ones.”

 

Prawo do smutku i płaczu – Dziecko z Sudanu: “Mam na imię Akol. Wojna wniosła ogromny smutek do naszego życia w Sudanie. Mówi się nam, żebyśmy byli silni, ale my jesteśmy tylko dziećmi. Potrzebujemy prawa do wyrażania naszego smutku, do żałoby i płaczu, kiedy tracimy najbliższych.”

 

 

 

 

 

Pomagają nam