Right to childhood – A child from Ukraine: “My name is Oleksandr from Ukraine. The war has deprived us of our childhood. We don’t have the chance to lead our own lives, make mistakes, and learn. We ask for the right to a peaceful life, where we can grow and learn normally.”

 

Prawo do dzieciństwa – Dziecko z Ukrainy: “Jestem Oleksandr z Ukrainy. Wojna pozbawiła nas dzieciństwa. Nie mamy szansy na prowadzenie własnego życia, popełnianie błędów i uczenie się. Prosimy o prawo do spokojnego życia, w którym możemy rosnąć i normalnie się uczyć”

 

 

 

 

 

 

Pomagają nam