The Right to Respect – Child in the United States:
“My name is Maya. Here in the United States, some adults think children should be seen, not heard. We have opinions and ideas that matter. We need our voices to be taken seriously. After all, it’s our future that’s at stake.”

 

Prawo do szacunku – Dziecko ze Stanów Zjednoczonych:
“Nazywam się Maya. Tutaj, w Stanach Zjednoczonych, niektórzy dorośli uważają, że dzieci mają słuchać, a nie być słuchane. Nasze opinie i pomysły powinny mieć znaczenie. Potrzebujemy, aby nasze głosy były traktowane poważnie. W końcu to nasza przyszłość jest na szali.”

 

 

 

 

 

 

 

Pomagają nam