Turnus II – Dzień 7 – 25.07

 

Yesterday it was a very rainy morning and we are very thankful for the guys that helped us. They dug holes around the tent so it won’t leak in to the tent, they took the logs that could have been struck by lightning and they kept us all safe. Later we had the Olimpiada. We played a lot of different and fun games, like running through obstacles, trying to throw the ball into the ring, trying to hit the scores, throwing rocks into holes, trying to throw a ring on to a stick. We had a lot of fun and hope we will have this kind of Olimpiada again. After the Olimpiada everything went by schedule. But after the campfire we had a concert with candils. We listening to music that makes us feel better and help us to think about ourselves. Then later before bed Alan and Ilia thought they saw a ghost, but it turned out to be our friend that wanted to scare us. It was a great and fun day. Thank you.

Ilia, Alan and Katja from Ukraine.

 

Wczorajszy poranek był bardzo deszczowy i jesteśmy szczerze wdzięczni druhom, którzy nam pomogli. Wykopali rowy dookoła namiotu, żeby woda nie wlewała się do środka, a także uprzątnęli kłody, które mogłyby przyciągać pioruny i sprawili, że byliśmy bezpieczni. Potem mieliśmy Olimpiadę sportową, podczas której graliśmy w wiele zabawnych gier, np. bieg przez przeszkody, rzucanie piłką przez otwór, rzucanie szyszkami do celu, ringo na butelkę. Świetnie się bawiliśmy i mamy nadzieję, że Olimpiada będzie jeszcze raz. Po tych zajęciach reszta dnia przebiegała według schematu. Niespodzianką było, że po ognisku był koncert w Korzonku ze świeczkami. Słuchaliśmy muzyki, dzięki której poczuliśmy się lepiej i która pozwalała nam pomyśleć nad samymi sobą. Jeszcze przed spaniem Alan i Illia myśleli, że zobaczyli ducha, jednak okazało się, że to jeden z kolegów chciał nas wystraszyć. To był udany dzień pełen zabawy. Dziękujemy.

 

Ilia, Alan i Katia z Ukrainy

(tłum. dh Młody)


 Tent 15

Yesterday was a very fun day! We had a Olimpiada, and we really liked the idea. On the free time we had a lot of fun, and relaxed. We really like your food here. We had a lot of fun at the bonfire.

From Tent 15

 

Wczoraj był bardzo zabawny dzień. Mieliśmy Olimpiadę i ten pomysł nam się podobał. W czasie wolnym bawiliśmy się i relaksowaliśmy. Lubimy tutejsze jedzenie. Podoba nam się przy ognisku.

 

Zastęp 15

 

(tłum. dh Młody)