Stowarzyszenie „Koło Przyjaciół Korczakowa im. Jerzego Zgodzińskiego”

Korczakowcy działają od 1961 roku. 21 lipca 2018r. miało miejsce bardzo ważne wydarzenie − powołano do życia Stowarzyszenie „Koło Przyjaciół Korczakowa im. Jerzego Zgodzińskiego”. Na pierwszym Walnym Zebraniu Członków Założycieli przyjęto Statut Stowarzyszenia oraz wybrano Zarząd. Od przyszłego roku obóz w Korczakowie realizowany będzie przez Stowarzyszenie.

Zarząd

Zarząd Stowarzyszenia:

  • Prezes Zarządu: Iwona Frankowska
  • Wiceprezes Zarządu: Beata Nowicka
  • Członek Zarządu ds. finansowych – skarbnik: Wiesława Katolik
  • Członek Zarządu ds. programowych: Michał Kozień
  • Członek Zarządu ds. organizacyjnych: Karolina Onyszkiewicz 

Statut

Statut Stowarzyszenia „Koło Przyjaciół Korczakowa im. Jerzego Zgodzińskiego” można pobrać tutaj.

Cele

Celem Stowarzyszenia KPK jest prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży, a także wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej. Wspieranie dzieci i młodzieży we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań. Szerzenie wiedzy o życiu, działalności i dorobku twórczym Janusza Korczaka; Upowszechnianie teoretycznych i praktycznych projektów oraz doświadczeń realizowanych w różnych krajach w oparciu o spuściznę Janusza Korczaka; Inicjowanie i wspieranie działań służących realizacji „Deklaracji Praw Człowieka” oraz „Konwencji Praw Dziecka”.

Siedziba

Siedzibą KPK jest miasto Zielona Góra. Terenem działania KPK jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Zielonej Góry i woj. lubuskiego. Adres Stowarzyszenia:

Stowarzyszenie „Koło Przyjaciół Korczakowa im. Jerzego Zgodzińskiego”
ul. Staszica 2
65-175 Zielona Góra

Poczta elektroniczna:
[email protected]

Nr. konta i dane rejestrowe:
37160014621876821070000001
(bank BGŻ)
KRS: 0000742376
REGON: 380936514
NIP: 9731059538

Adres obozu w Korczakowie:
[email protected]

Kontakt telefoniczny
Prezes Zarządu Iwona Frankowska: 507-043-103

Obóz w Korczakowie
Skrytka pocztowa 30
69-220 Ośno Lubuskie

Formularz kontaktowy

W celu skontaktowania się z nami można skorzystać z poniższego formularza:

Znajdź Korczakowo na mapie

Pomagają nam